Promotional Video – PFRON Relive in duties

Projekt zakłada pokazanie za pomocą różnych Case Studies przykładów działania programów operacyjnych PFRON, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Seria angielskojęzyczna. Celem kampanii było podkreślenie potencjału programów PFRON w realnej gospodarce.

W ramach akcji propagowaliśmy hasło:

Invest in the human capital. Invest in his work!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

PFRON tworzy własne programy pomocowe. Współpracuje z przedsiębiorcami i administracją. Obecnie realizuje kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Strona internetowa: www.pfron.org.pl

Czas trwania: 00:04:00

Reżyseria: Bernard Kierat

Scenariusz:  Paweł Banachowicz

Kierownik produkcji: Aleksandra Wiśniewska

Animator: Rafał Grabowski

Operator: Paweł Karaszewski

Promotional Video – PFRON Relive in duties | KONKRETstudio.com