Promotional Video – Foundation Aktywizacja – Bet on work

Kampania, a w jej centrum filmy informacyjne, miały za zadanie zaznajomić grupę docelową przedsiębiorców z potencjałem oraz możliwościami zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo celem była motywacja osób niepełnosprawnych do aktywnego życia zawodowego.

Fundacja Aktywizacja realizuje i promuje programy operacyjne wspierające i ułatwiające firmom rekrutację, a następnie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

W dalszym ciągu jest to jednak temat tabu do którego wiele osób zarówno po stronie pracodawców jak i potencjalnych pracowników podchodzi z dystansem.

W ramach akcji wprowadzaliśmy do świadomości odbiorców hasło:

Postaw na człowieka, stawiając na jego pracę.

Cykl o charakterze testymonialno-edukacyjnym, pokazujące brak ograniczeń związanych z niepełnosprawnością w prawidłowo dobranym środowisku pracy oraz przedstawiające pozytywne działania i aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Fundacja Aktywizacja od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją osób niepełnosprawnych. Powstała z inicjatywy środowiska związanych z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Z tych źródeł wywodzi się nacisk na promowanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i technologii w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zespół Fundacji tworzy ponad 150 pracowników pracujących w ośmiu regionalnych oddziałach, z czego 30 proc. to osoby niepełnosprawne. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Strona internetowa: www.aktywizacja.org.pl

Czas trwania: 00:04:00

Reżyseria: Bernard Kierat

Scenariusz:  Paweł Banachowicz

Kierownik produkcji: Aleksandra Wiśniewska

Animator: Rafał Grabowski

Operator: Paweł Karaszewski

Promotional Video – Foundation Aktywizacja – Bet on work | KONKRETstudio.com