TV Advertising – Strength in Mediation

Celem głównym Centrów Arbitrażu i Mediacji jest upowszechnienie stosowania alternatywnych (wobec sądowych) form rozwiązywania sporów gospodarczych.

CAM skupia się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi.

Celem głównym Centrów Arbitrażu i Mediacji jest upowszechnienie stosowania alternatywnych (wobec sądowych) form rozwiązywania sporów gospodarczych.

CAM skupia się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi.

W roli głównej reklamy telewizyjnej nie kto inny jak nasz Creative Director – Bernard Kierat.

Spot o długości 30 sekund przeznaczony i przystosowany do emisji w telewizji.

TV Advertising – Strength in Mediation | KONKRETstudio.com