TV Advertisment – Warmia and Masuria – Choose Our Events

Reklama telewizyjna zrealizowana w ramach wielokanałowej kampanii KONKRETstudio „Znak Warmii i Mazur”.

Trzydziestosekundówka poświęcona różnym produktom dostępnym na północno-wschodnim obszarze Polski.

Celem całego działania był wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur poprzez dotarcie do odbiorców z Polski i świata z informacją na temat walorów poza środowiskowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Z użyciem ujęć filmowych i animacji przybliżyliśmy Polakom produkty które wytwarzane są w tym regionie.

Kampania objęła zasięgiem całą Polskę. Była realizowana w telewizjach publicznej i prywatnej (m.in. TVP, Polsat, TVN), radiostacjach oraz prasie.

Wrota Warmii i Mazur to portal internetowy administracji województwa warmińsko mazurskiego w Internecie.

Strona internetowa: www.warmia.mazury.pl

Produkt Warmia Mazury to projekt wdrażania wspólnotowych znaków towarowych, którego właścicielem jest Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego.

Strona: www.warmia.mazury.pl/produkt

Czas trwania: 00:00:30

Reżyseria: Bernard Kierat

Reżyseria: Paweł Banachowicz

Kierownik produkcji: Anna Łyćko

Główny animator: Rafał Grabowski

TV Advertisment – Warmia and Masuria – Choose Our Events | KONKRETstudio.com