Video for the Ministry of Finance – Customs Service

Celem tego spotu telewizyjnego, który powstał na potrzeby Ministerstwa Finansów, jest poinformowanie szerokiego grona odbiorców o historii i zakresie obowiązków polskich Służb Celnych.

Reklamówka pokazuje rozwój tej jednostki Ministerstwa na przestrzeni kilkuset lat.

Do udziału w tym filmie promocyjnym zaprosiliśmy vlogera Wojciecha Drewniaka oraz dziennikarza informacyjnego Jacka Zimnika.

Ministerstwo Finansów to urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za finanse publiczne.

Ministerstwo Finansów pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.

Służba Celna – urząd, służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna jest organem ścigania. Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych.

Strona internetowa: www.mf.gov.pl

Czas trwania: 00:02:45

Reżyseria: Bernard Kierat

Scenariusz:  Bernard Kierat

Aktor: Jacek Zimnik

Aktor: Wojciech Drewniak

Video for the Ministry of Finance – Customs Service | KONKRETstudio.com