TV Advertisment – Masuria: It’s a wonderful place

Film reklamowy, emitowany w telewizji, poświęcony unikalnym, pozaprzyrodniczym walorom, jakie oferują warmia i mazury – kraina tysiąca jezior. W ramach kampanii, KONKRETstudio zrealizowało serię telewizyjnych spotów promujących z różnych perspektyw województwo warmińsko-mazurskie.

Kampania objęła zasięgiem cały kraj i była emitowana we wszystkich kanałach publicznych i prywatnych (m.in. TVP, Polsat, TVN), radiostacjach oraz prasie.

Celem kampanii było podkreślenie potencjału gospodarczego tego obszaru Polski.

Województwo warmińsko-mazurskie powstało w 1999 r. w wyniku reformy podziału administracyjnego kraju i objęło tereny dawnego województwa: olsztyńskiego oraz większe części województw elbląskiego i suwalskiego oraz fragmenty toruńskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 24 173,47 km², co stanowi 7,7% powierzchni Polski. Jest czwarte pod względem powierzchni spośród województw.

Strona internetowa: www.uw.olsztyn.pl

Czas trwania: 00:01:00

Reżyseria: Paweł Banachowicz

Reżyseria: Bernard Kierat

Kierownik produkcji: Aleksandra Wiśniewska

Główny animator: Rafał Grabowski

Animator: Tomasz Dachowicz

TV Advertisment – Masuria: It’s a wonderful place | KONKRETstudio.com